МЗЭ" ХХК-нь ажилтанг сонгон шалгаруулахдаа нээлттэй бодлого баримталдаг бөгөөд ямагт шинийг эрэлхийлэгч, багаар ажиллах чадвартай, байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвар бүхий хэн бүхэнд ажил олгохдоо бид таатай байдаг.

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат: 

  1. Анкет бөглөх
  2. Анкетний шалгаруулалт 
  3. Ярилцлага

 Нээлттэй ажлын байр 

 

Content

Content