БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Нэгж бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга

УХААЛАГ ДОЗЛОГЧ НАСОС GRUNDFOS DDA, DDC, DDE (SMART Digital)


Бүтээмж, Q

Дээд. 30 л/ц

Turn-down ratio

1:3000 болон 1:1000

Ажлын биеийн температур

Дээд. 45 oC

Ажиллах даралт

Дээд. 16 ата

Техникийн үзүүлэлт:

Хэрэглээ: 

 • Цэвэр болон бохир усны зохицуулалт
 • Шүүлтийн систем болон эсрэг осмосис шүүх систем
 • Боловсруулах үйлдвэрийн систем
 • Лаг, болон цаасны үйлдвэрийн систем
 • Хоол болон ус, ундааны үйлдвэрийн систем

Онцлог болон давуу тал: 

 • Өндөр зууралттай ажлийн биетэй ажиллах чадвартай
 • Бүтээмжийн тохируулга мл/ц болон л/ц-аар ажиллана
 • Бүрэн диаграфм тохируулга
 • Өндөр нарийвчлалтай
 • Удирдлагын хавтан
 • 4-20 mA control
 • Manual/Pulse тохируулга
 • Pulse болон цагаар тун хийх тохируулга
 • Кавитацийн эсрэг горим
 • Тохируулга хялбар хийх горим
 • Diagraphm leakage sensor

 


Үнийн санал авах


Асуулт асуух

Холбоотой бүтээгдэхүүн

Залгах